TMHMATA

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ιδρύθηκε το 1988 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 84/15-2-1988. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1362/1949 και του Ν. 415/1976. 


Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή. Το Εφορευτικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει πέντε μέλη τα οποία προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής και η θητεία των μελών είναι τριετής.

ΠΑΙΔΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η πιο προσοδοφόρα επένδυση μια κοινωνίας, είναι η επένδυση στις νεαρές ηλικίες. Και η καλύτερη επένδυση είναι η γνώση και η μόρφωση. Η γνώση και η μόρφωση είναι το ελιξίριο που ισχυροποιεί τα φτερά τους για πιο σίγουρα πετάγματα στους ορίζοντες του μέλλοντος. Στόχος λοιπόν του παιδικού τμήματος είναι να συμβάλουμε και να ενισχύσουμε το ‘οπλοστάσιο’ των νέων για να μπορούν να ‘πετάξουν’ ακόμη ψηλότερα. Έτσι διαμορφώσαμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να φέρουμε από πολύ νωρίς σε επαφή τους νέους με τον έντυπο λόγο και την τεχνολογία της πληροφορίας. Ο έντυπος λόγος , το βιβλίο, η λογοτεχνία , διαπλάθουν τους χαρακτήρες, πλουτίζουν τις γνώσεις, μυσταγωγούν τους αναγνώστες σε ξένες εμπειρίες. Ενημερώνουν για το γίγνεσθαι του κόσμου, τα φυσικά φαινόμενα, τις κοινωνικές εξελίξεις, τις τεχνολογικές επιτεύξεις. Τροφοδοτούν την φαντασία. Καλλιεργούν την τέχνη του λόγου, βαθαίνουν τον ψυχικό κόσμο και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα του νεαρού ατόμου.   Η παιδική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 3.000 περίπου τίτλους βιβλίων. Είναι βιβλία ηθικοπλαστικά , επιμορφωτικά και επενεργούν ευεργετικά στον ψυχικό κόσμο των νέων παιδιών. Ο χώρος της έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι θελκτικός και ευχάριστος για τα παιδιά. Μικρές καρέκλες γύρω από μικρά στρόγγυλα τραπέζια φιλοξενούν τους εκκολαπτόμενους αυριανούς πολίτες, διαμορφώνοντας μέσα από την αμεσότητα της επικοινωνίας, σ’ αυτήν την πρώϊμη ηλικία, την συνεύρεση και την συλλογικότητα. Οι βιντεοπροβολές οδηγούν από τον χώρο των ηθικοπλαστικών παραμυθιών μέχρι και την γνώση των τεχνολογικών επιτεύξεων. Η δωρεάν παραχώρηση μπλοκ ζωγραφικής και χρωμάτων έχουν διαμορφώσει τον χώρο, σε κυψέλη δημιουργίας, οπού τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις εικαστικές τέχνες και ιδιαίτερα στην ζωγραφική, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους.

ΚΙΝΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η μορφολογία του εδάφους, το ακτινωτό οδικό δίκτυο , οι μακρινές αποστάσεις από την πόλη των Γρεβενών, αλλά και από τα άλλα αστικά κέντρα των όμορων Νόμων, κράτησαν παρά πολλές περιοχές μας σε μια ιδιόμορφη απομόνωση. Περιοχές που η σύγχρονη βιβλιογραφία, η γνώση, η νέα τεχνολογία της πληροφόρησης, η έρευνα, η αναζήτηση , η σύνδεση μέσω των βιβλίων και του internet δεν μπορούσαν να φτάσουν. Έτσι διαμορφωνόταν καθημερινά μια κατάσταση αποενσωμάτωσης και απομόνωσης των περιοχών. Η πολιτεία όμως, διαμόρφωσε τους όρους να αρθεί αυτή η ιδιαιτερότητα με την εκπόνηση του έργου ” Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες” και το ενέταξε στις χρηματοδοτήσεις του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έτσι βιβλία , δορυφορικό internet , οπτικοακουστικά μέσα ταξιδεύουν πάνω στους τέσσερις τροχούς ενός υπερσύγχρονου βιβλιοαυτοκινήτου και στα πιο απομακρυσμένα σχολεία της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της Βιβλιοθήκης μας. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι ανάγκες ενημέρωσης και μόρφωσης, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις ένταξης και ενσωμάτωσης στο οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της υπόλοιπης χώρας, αμβλύνοντας τις αποστάσεις και απαλείφοντας τις ιδιαιτερότητες. Εν κατακλείδι, με την Κινητή μας Βιβλιοθήκη, υποστηρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, διευκολύνεται η ατομική μάθηση, η έρευνα, η αναζήτηση, η σύνθεση μέσω των βιβλίων, του internet και των οπτικοακουστικών μέσων. Αναπτύσσεται στους μαθητές η δεξιότητα εντοπισμού αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας και προσφέρεται η δυνατότητα σ’ όλους τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και την νέα τεχνολογία της πληροφορίας.

ΚΕΝΤΡΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κοινωνία της Πληροφορίας Η ΔΚΒ Γρεβενών, έχει με ιδιαίτερη σπουδή υποβάλει την πρόταση για ένταξη της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” στο Μέτρο 1.1 “Εξοπλισμός και Δικτύωση σ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης” στην κατηγορία πράξεων “Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης” τον Οκτώβριο του2002 και ανέλαβε το έργο “Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης” το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΠΤΑ. Έτσι μετά την ένταξη και έγκριση του έργου, διαμορφώθηκε ο χώρος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IFLA και του ΥΠΕΠΘ. Έγινε επιλογή και προμήθεια επίπλων, προμήθεια 11 Η/Υ με πρόσβαση στο INTERNET και σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (DSL), 2 εκτυπωτών, ενός inject και ενός laser, ενός scanner υψηλής ευκρίνειας καθώς επίσης και αγορά ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού ποικίλου ενδιαφέροντος. Με την έναρξη του Κέντρου Πληροφόρησης θα γίνει παράλληλη προβολή και γνωστοποίηση των δράσεων του Κέντρου. Πρόκειται λοιπόν για ένα χώρο, στον οποίο μπορούν όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης , να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες αναζητούν.  Παράλληλα με την λειτουργία του Κέντρου αυξάνονται και αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προς το κοινό στον τομέα της πληροφόρησης. Συμβάλλει δε στην εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα., στην ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην κοινωνία της πληροφορίας, στην εκπαίδευση και άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο. Στην εξοικείωση επίσης με τις νέες τεχνολογίες και στην ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας.  Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Πλήροφόρησης είναι ίδιες με το ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Scroll to Top