ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνιμοι Υπάλληλοι

1. Γρηγοριάδου Μαρία, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

2. Κοπάνου Γεωργία, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

3. Ταρλατζή Θεολογία, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

4. Χασπερίδης Σταύρος, ΔΕ Οδηγών

5. Ασλανίδου Νέλλη, ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων


Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2023 – 2024

  1. Ράσσιου Ελευθερία, ΠΕ06

  2. Καραμπερίδου Ευαγγελία, ΠΕ70

  3. Παπαξάνθης Χρήστος, ΠΕ11

  4. Λέτσιος Χρήστος, ΠΕ84

 

 

Scroll to Top