ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ιδρύθηκε το 1988 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 84/15-2-1988. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1362/1949 και του Ν. 415/1976. 


Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή. Το Εφορευτικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει πέντε μέλη τα οποία προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής και η θητεία των μελών είναι τριετής.

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με τη δωρεά 3000 βιβλίων από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Γρεβενών και με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των. 


Η Βιβλιοθήκη με την ίδρυσή της στεγάστηκε προσωρινά και για τρία χρόνια σε αίθουσα του Δήμου Γρεβενών. Το 1992 μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό κτήριο και το 2001 μεταστεγάστηκε στη σημερινή της θέση στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών.  


Η Βιβλιοθήκη μας προσπαθεί να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο αναγνωστικό κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν σήμερα 45.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού. Τα μέλη της είναι αρκετά και καλύπτουν όλες τις ηλικίες ακόμη και νήπια. 
Παράλληλα η Βιβλιοθήκη μας συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργανώνει ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, προβάλλει την τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στον 21ο αιώνα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 
Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης. Εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με νέες εκδόσεις, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να καλύψουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των αναγνωστών μας. 

Scroll to Top