ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γρεβενών!

Σκοποί και Στόχοι
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών προσπαθεί να γίνει πολιτιστικός πυρήνας του νομού μας. 
Η Βιβλιοθήκη μας για πρώτη φορά έχει πράγματι τη δυνατότητα να συμφιλιώσει μέσα από το βιβλίο και την τεχνολογία τη γνώση με τον πολιτισμό με στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος. 
Στοχεύουμε: 
Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης. 
Στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, φυλετική κατάσταση. 
Στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των πολυμέσων με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας κοινωνίας νέων αναγνωστών . 
Στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. 
Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για τη δια βίου εκπαίδευση. 
Στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα. 
Στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της. 
Στην παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των εξελίξεων της τεχνολογίας για την καλύτερη, εγκυρότερη και γρηγορότερη προσφορά υπηρεσιών στους αναγνώστες. 
Στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης. 

Εφορευτικό Συμβούλιο
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από ένα πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείαςύστερα από πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει τριετή θητεία..

Το συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Μόνιμοι Υπάλληλοι

Γρηγοριάδου Μαρία, Προϊσταμένη

Κοπάνου Γεωργία, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ

Ταρλατζή Θεολογία, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ

Χασπερίδης Σταύρος, ΔΕ Οδηγών

Ασλανίδου Νέλλη, καθαρίστρια


Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί 
Στη Βιβλιοθήκη απασχολείται  ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός, από την Β/θμια Εκπαίδευση 

Ευαγγελία Προύφα, ΠΕ 0100

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών διαθέτει τα εξής τμήματα:
Κεντρικό βιβλιοστάσιο 
Κέντρο Πληροφόρησης
Παιδική Βιβλιοθήκη 
Αναγνωστήριο 
Κινητή Βιβλιοθήκη 

Scroll to Top